Söndagsklubben 1-13 år

Vi träffas på söndagar och lär oss om Gud och Bibeln. På Söndagsklubben följer vi ett material som heter SKATTEN. Det är ett material som kommer från Norge och har en tanke om att vi ska tilltala barn med tanke på deras olika sätt att lära och förstå. Vi spelar drama, sjunger, ritar, gör kluriga pyssel och mycket annat.

Teens

Tonåringar träffas vissa söndagar under gudstjänsttid.

Scout

Scouterna träffas varje onsdag 18.30-20.00 i Abrahamsbergskyrkan. Ålder 9-13 år.
Anmälan till expeditionen 08-445 93 80. E-post:

Familjescouting

På utvalda söndagseftermiddagar.


Kyrkan vid Brommaplans Ungdom (Kvibro Ungdom) är ansluten till Equmenia.


Skolkyrkan

Skolkyrkan i Bromma är en ekumenisk arbetsgemenskap som stöds av alla kristna kyrkor och samfund i området. Utifrån vårt kristna perspektiv vill vi vara en resurs för skolans arbete och ett stöd för dess lärare och elever. Skolkyrkan är en kontinuerlig verksamhet som pågått sedan 1986. Vårt arbete har utvecklats och växt i dialog med skolan. Varje år brukar ca 50 klasser delta i våra jul- och påskvandringar.

Läs mer här: http://www.skolkyrkanbromma.se
eller i Skolkyrkans informationsfolder (PDF)