Klas Eriksson

Välkommen till kyrkan

Häromdagen blev jag påmind om ett ord som jag tycker sammanfattar trenderna i samhället just nu. Det är ordet ”snuttifiering”. Snuttifiering står för snabbhet, ytlighet och brist på helhetssyn och sammanhang. I vår kyrka vill vi vara en motkraft till detta. Ja, jag inser att det låter både naivt och dumt när jag säger det, men det är min djupa längtan och dröm. För mig är det en dröm som motiverar mig att kliva upp varje morgon. I vår kyrka vill vi skapa mötesplatser där hela människan ryms till ande, själ och kropp. Vi vill vara en gemenskap där det ges tid för stillhet, reflektion, meditation och bön. En plats där jag kan få syn på hur mitt liv hänger ihop med den kärleksfulla skapare som från början ville mitt liv. En plats där samtalet kan få mig att mogna och mitt livsperspektiv att djupna. I mindre grupper, kurser, gudstjänster och i spontana samtal mellan vänner finns tid och möjlighet att dela humor och vardagsglädje men också svårigheter. Inte minst viktigt är det sistnämnda. Vad befriande det är att få andas ut i en gemenskap där man får säga som det är och vågar dela sin brustenhet med andra.
Min förhoppning är att någonting i vårt program ska möta den längtan som finns hos dig. Jag vill särskilt understryka att vi vill vara en kyrka också för dig som kanske inte har en formulerad tro eller brukar gå i kyrkan. Hoppas du vill testa något hos oss såsom projektkören Alla kan sjunga, Kurs i konsten att leva, Alpha, en gudstjänst, ett livssamtal… Disponerar du din tid under dagtid, är du välkommen att titta in på en kopp kaffe när som helst, men kanske särskilt på torsdagarnas Andrum – öppen kyrka. Då finns alltid någon i kyrkan som har tid för det.
Varma hälsningar Klas Eriksson.

Livssamtal

Alla behöver då och då fundera över sitt liv eller någon aspekt av det. Många gånger räcker det med att tala förtroligt med en vän. Men ibland kanske du vill prata med en person som inte är inblandad i ditt liv. Jag erbjuder livssamtal fritt och under tystnadsplikt. Ordet ”livssamtal” anger att det kan handla om vad som helst som har med ditt liv att göra. Det behöver varken ha en religiös koppling eller vara problemorienterat; du får helt enkelt prata om det du har behov av att få dela med någon utomstående. Du är välkommen att höra av dig till mig för att boka ett livssamtal.
Du når mig enklast på 070-491 12 65 eller
Du kan också boka livssamtal med någon annan av församlingens pastorer. Kontakta kyrkans expedition 08- 445 93 80 så kan du få kontakt med dem.