Välkommen
Vid en av Stockholms mest trafikerade och bullriga rondeller ligger Kyrkan vid Brommaplan (Drottningholmsvägen 400). För oss är det en bild av hur livet i vårt samhälle ofta är. Stressigt, bullrigt och alltid på väg någonstans. Så ser livet ut för många. Men för andra kan det vara precis tvärtom. Tyst, tomt och ensamt. Vi vill att vår kyrka ska vara en oas och mötesplats för människor som bär på en längtan efter att dela livet, gemenskap och andliga erfarenheter. I Kyrkan vid Brommaplan är det möjligt att mötas under mycket olika former. På de här sidorna beskriver vi våra olika gudstjänster, kurser och andra mötesformer. Vi samlas kring livsviktiga frågor, samtalar i stora och små grupper, lyssnar till sång och musik, sjunger och söker stillhet tillsammans. Du är välkommen både om du tror på Gud eller tvivlar. En del kommer till kyrkan bara av nyfikenhet. Du behöver inte ha någon färdig gudsbild, religiös kunskap eller speciellt religiöst språk. Här kan du bland annat läsa om hur några personer upplevt våra kurser och arrangemang. Skulle du regelbundet vilja ha information från oss så kan du anmäla dig till vårt . Då får du information via e-post om våra arrangemang.

På gång:

(För komplett kalendarium klicka på "Kalendern" till vänster)

Söndag 8 april
11.00 Gudstjänst med nattvard. Elin Harrysson, Karin Andersson, Johanna Boije. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Lördag 14 april
8.30–12.00 Församlingsråd. Vi läser bibeln, samtalar och ber omkring viktiga församlingsfrågor. Anmälan till expeditionen om du vill äta frukost.

Söndag 15 april
11.00 Gudstjänst med utblick. Klas Eriksson, Jennie Lund, Lennart Wårdh. Insamling till internationella missionen. Kören Soulful Voices under ledning av Johanna Gard medverkar. Söndagsklubben, Teens. Kyrkkaffe.

17.00 Sinnesrogudstjänst. Gud ska alltid vara mitt hem. Kaffe från 16.15. Sinnesrosamtal efter gudstjänsten.

Tisdag 17 april
18.30–20.00 Öppet möte om kristen tro. Ingen föranmälan.

Dagar för hela människan - sommarläger 2018

Dagar för hela människan 12-15 juli 2018.
Klicka här för mer info


Anmälningsformulär för Dagar för hela människan sommaren 2018


Bibelläsningsplan våren 2018 del 2
Snabbspåret genom Gamla testamentet. Bibelläsningsplan våren 2018 del 2