Välkommen
Vid en av Stockholms mest trafikerade och bullriga rondeller ligger Kyrkan vid Brommaplan (Drottningholmsvägen 400). För oss är det en bild av hur livet i vårt samhälle ofta är. Stressigt, bullrigt och alltid på väg någonstans. Så ser livet ut för många. Men för andra kan det vara precis tvärtom. Tyst, tomt och ensamt. Vi vill att vår kyrka ska vara en oas och mötesplats för människor som bär på en längtan efter att dela livet, gemenskap och andliga erfarenheter. I Kyrkan vid Brommaplan är det möjligt att mötas under mycket olika former. På de här sidorna beskriver vi våra olika gudstjänster, kurser och andra mötesformer. Vi samlas kring livsviktiga frågor, samtalar i stora och små grupper, lyssnar till sång och musik, sjunger och söker stillhet tillsammans. Du är välkommen både om du tror på Gud eller tvivlar. En del kommer till kyrkan bara av nyfikenhet. Du behöver inte ha någon färdig gudsbild, religiös kunskap eller speciellt religiöst språk. Här kan du bland annat läsa om hur några personer upplevt våra kurser och arrangemang. Skulle du regelbundet vilja ha information från oss så kan du anmäla dig till vårt . Då får du information via e-post om våra arrangemang.

På gång:

(För komplett kalendarium klicka på "Kalendern" till vänster)

Söndag 18 februari
11.00 Gudstjänst och församlingens årsmöte. Klas Eriksson, Lillemor Zielinski mfl. Kyrkkaffe, söndagsklubb

17.00 Sinnesrogudstjänst. Du dukar för mig ett bord. Kaffe från 16.15. Sinnesrosamtal efter gudstjänsten.

Söndag 25 februari
11.00 Gudstjänst med Utblick. Hampus Flyman, Anna Forsberg, Eva Holmin Eriksson. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Mars
Fredag 2 mars
13.00 Världsböndagen i Kyrkan vid Brommaplan.

Söndag 4 mars
11.00 Min tro gudstjänst med nattvard. Elin Harrysson, Johanna Boije. Kyrkkaffe.

Dagar för hela människan - sommarläger 2018

Anmälan till Dagar för hela människan sommaren 2018.
Anmälningsformulär för Dagar för hela människan sommaren 2018


Snabbspåret genom GAMLA TESTAMENTET Del 1 Bibelläsningsplan 8 jan – 25 mars 2018.
Snabbspåret genom GAMLA TESTAMENTET Del 1 Bibelläsningsplan 8 jan – 25 mars 2018.