Välkommen
Vid en av Stockholms mest trafikerade och bullriga rondeller ligger Kyrkan vid Brommaplan (Drottningholmsvägen 400). För oss är det en bild av hur livet i vårt samhälle ofta är. Stressigt, bullrigt och alltid på väg någonstans. Så ser livet ut för många. Men för andra kan det vara precis tvärtom. Tyst, tomt och ensamt. Vi vill att vår kyrka ska vara en oas och mötesplats för människor som bär på en längtan efter att dela livet, gemenskap och andliga erfarenheter. I Kyrkan vid Brommaplan är det möjligt att mötas under mycket olika former. På de här sidorna beskriver vi våra olika gudstjänster, kurser och andra mötesformer. Vi samlas kring livsviktiga frågor, samtalar i stora och små grupper, lyssnar till sång och musik, sjunger och söker stillhet tillsammans. Du är välkommen både om du tror på Gud eller tvivlar. En del kommer till kyrkan bara av nyfikenhet. Du behöver inte ha någon färdig gudsbild, religiös kunskap eller speciellt religiöst språk. Här kan du bland annat läsa om hur några personer upplevt våra kurser och arrangemang. Skulle du regelbundet vilja ha information från oss så kan du anmäla dig till vårt . Då får du information via e-post om våra arrangemang.

På gång:

(För komplett kalendarium klicka på "Kalendern" till vänster)

December
Lördag 9 december
8.30 –12.00 Församlingsråd och församlingsmöte. Vi äter en god frukost, samtalar och ber utifrån någon viktig församlingsfråga. Alla intresserade är välkomna. Anmälan till expeditionen.

Söndag 10 december
Andra advent
11.00 Gudstjänst med nattvard. Klas Eriksson, vittnesbörd av Maria Hassani Nejad, musik Lovisa och Jens Marklund. Söndagsklubb, kyrkkaffe.

Söndag 17 december
Tredje advent
11.00 Gudstjänst med alla åldrar. Elin Harrysson, Tomas Sundbom, Helene Bergman, Andreas Willgert. Terminsavslutning för Söndagsklubben. Kyrkkaffe.

17.00 Sinnesrogudstjänst. Inte ens i den mörkaste dal. Kaffe från 16.15. Sinnesrosamtal efter gudstjänsten

Söndag 24 december
Fjärde advent, Julafton
11.00 Julgudstjänst med samling kring krubban. Klas Eriksson, Rose-Marie Engström mfl. Glögg och pepparkakor.

Söndag 31 december
11.00 Gudstjänst inför ett nytt år. Klas Eriksson, Hans Johansson. Kyrkkaffe.

Januari
1 januari Nyårsdagen
17.00 Ekumenisk fredsgudstjänst i Abrahamsbergskyrkan. Medverkande från de olika kyrkorna i Bromma.

Söndag 7 januari
11.00 Gudstjänst med nattvard. Elin Harrysson, Gudrun Jerresand, Johanna Boije. Kyrkkaffe.

Kom med i vinterns 'alla-kan-sjunga-kör' som sjunger låtar av Elton John och Dolly Parton!
Kom med i vinterns ”alla-kan-sjunga-kör” som sjunger låtar av Elton John och Dolly Parton!


Bibelläsning Advent, jul 2017 och nyår 2018
Bilbelläsning Advent, jul 2017 och nyår 2018.