Personal


Kvibrops personal - Elin Harrysson
Elin Harrysson, Pastor inriktning ungdom, , 070-325 54 65

Kvibrops personal - Karin Andersson
Karin Andersson, Diakon. , 070-376 09 33

Kvibrops personal - Klas Eriksson
Klas Eriksson, pastor, föreståndare, , 070-491 12 65